کتابخانه عمومی قلم مجری برگزاری وبینار

«کتابخانه عمومی قلم» با توجه به شرایط حاصل از بحران جهانی کرونا در نظر دارد؛ با فراهم آوردن بسترهای آموزش مجازی و با توجه به پتانسیل‌های موجود در کتابخانه به برگزاری همایش‌ها، سمینارها و کلاس‎های آموزشی؛ شرکت‎ها، مؤسسات، مراکز آموزشی و ارگان‌های دولتی اقدام نماید. همچنین این مجموعه از طریق بسترهای نرم‌افزاری از جمله Adobe Connect و Skyroom مجری برنامه‌ریزی کلاس‌های آموزشی شما خواهد بود. جهت هماهنگی با شمارۀ 99693035190 تماس حاصل فرمایید.