پیشنهاد کتاب

کتاب خوب بخوانیم (شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید )

جهانی که در آن زندگی می کنیم نا محدود است. هنوز چیزهای زیادی است که باید کشف شوند. زیبایی هایی که باید عیان شوند و رازهایی که باید شناخته شوند. شما چه نقشی در این برنامه الهی بازی خواهید کرد. این مجموعه حاوی کلمات قصاری است از بزرگان ایران و جهان با موضوع موفقیت و راه و رسم زندگی که از جنبه های روان شناسی بازگو شده است.
نویسنده: مسعود لعلی / ناشر:بهار سبز 

امور فرهنگی

مدیریت امور فرهنگی

امور فرهنگی یعنی ترویج فرهنگ در جامعه که سازمان‌های گوناگونی با آن سرو کار دارند. یکی دیگر از اهداف کانون فرهنگی قلم این است که فرهنگ در زندگی افرادی که به این مجموعه مراجعه می‌کنند وارد و باعث ایجاد هویت ملی، نوآوری، کارآفرینی، ایجاد سرمایه، فناوری و .. شود. تشکیل کلوپ‌هایی مانند کلوپ شعر و ادب پارسی، کلوپ نویسندگان، کلوپ دختران (با 5 کارگروه)، کلوپ نرم‌افزار و ... تشکیل کارگاه‌های نقد کتاب، تجلیل از فعالان عرصه‌های کتاب و کتابخوانی، ایجاد نمایشگاه‌های مختلف موضوعی، تعامل با شوراها، مساجد، مدارس، پایگاه‌های بسیج، نخبگان، ادارات و ... از دیگر فعالیت‌های فرهنگی این مجموعه است.


کتابخانه دیجیتال

طرح امانت کتاب از آستان قدس

اعضاء کتابخانه می‎توانند در صورت موجود نبودن کتابی در کتابخانه با مراجعه به کتابدار و با تکمیل فرم درخواست کتاب، منبع مورد نظر را از آستان قدس رضوی امانت بگیرند.


اطلاعات بیشتر ...

همیاران کتابخانه