مسابقه داستانک‌نویسی

شرایط لازم برای داستانک ها:
1 – داستانک حتماً باید با عنوان یک کتاب در جمله اول شروع شود و یا عنوان
داستانک نام یک کتاب باشد.
2 – موضوع و ژانر داستانک آزاد است.
3 – داستانک باید کوتاه و نهایتاً در یک پاراگراف و یا ده خط باشد.
4 – استفاده از عناوین کتب دیگر در طول داستانک امتیاز مثبت دارد.
5 – متن حتی الامکان غلط املایی و نگارشی نداشته باشد.
6 – عنوان کتب استفاده در متن باید توسط نویسنده بوسیله گیومه، هایلایت، آندرلاین، بولد و … مشخص شده باشد وگرنه امتیاز مثبتی نخواهد داشت.

داستانکهای خود را از طریق پیام رسان واتسآپ و ایتا
به شماره ۰۹۱۵۵۷۴۷۰۸۱ ارسال نمایید.

مهلت ارسال آثار:
۳۰آذر ماه

به داستانک های منتخب جوایزی اهدا خواهد شد.