ساعت کاری کتابخانه

ساعت کاری بخش اداری: 8 الی 16

ساعت کاری تالارهای مطالعه: از ساعت 8 الی 20