ساعت کاری کتابخانه

ساعات کاری بخش اداری : همه روزه ( بجز جمعه ها و تعطیلات رسمی ) ، از ساعت 8 الی 16

ساعات کاری تالارهای مطالعه : همه روزه ( بجز جمعه ها و تعطیلات رسمی ) ، از ساعت 8 الی 20