تخفیف طاقچه عیدانۀ کتابخانه عمومی قلم

تخفیف طاقچه عیدانۀ کتابخانه عمومی قلم

به مناسبت عید فطر
با همکاری طاقچه اعضاء محترم کتابخانه قلم از تخفیف ویژه فروشگاه آنلاین کتاب بهره مند خواهند شد.
جهت آگاهی از این خدمت ویدیو را مشاهده نمایید.

https://www.instagram.com/p/COzbyiIg5nT/