بازگشایی کتابخانه‌های عمومی از 18 شهریور ماه 1399

بر اساس مجوز صادر شده توسط ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا ویروس استان خراسان رضوی کتابخانه‌های عمومی، مشارکتی، مستقل و سالن‌های مطالعه استان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از تاریخ سه شنبه 18 شهریور ماه تا اطلاع ثانوی بازگشایی خواهد شد.

اعضاء محترم حتماً با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و داشتن ماسک به کتابخانه عمومی قلم مراجعه نمایند.