مقررات و آیین‌نامه‌ها

آیین نامه استفاده از کتابخانه و کانون فرهنگی قلم

حضور و عضویت در کتابخانه و کانون قلم به منزله پذیرفتن و رعایت کامل موارد زیر از طرف مراجعین می باشد.

 

رعایت موارد ذکر شده زیر در محیط کانون

 

1 – پرداخت حق عضویت در زمان ثبت نام و حضور در سالنهای مطالعه یا امانت گیری کتاب.

2 – ثبت ورود و خروج اعضاء کتابخانه در سیستم موجود در واحد پذیرش.

3 – عدم نشستن بر روی پله ها در تمام قسمتها.

4 – عدم صحبت با صدای بلند در محوطه های ساختمان و فضای روزنامه خوانی.

5 – عدم استفاده از دمپایی های مخصوص سرویسهای بهداشتی در سایر محوطه های کانون.

6 – رعایت حجاب و شئونات اسلامی.

7 – عدم استعمال دخانیات در محیط کانون.

8 – عدم خروج هرگونه کتاب و سایر تجهیزات بدون هماهنگی با مسئول مربوطه.

9 – رعایت عرف اجتماعی در رفتار و گفتار.

 

 

 

رعایت موارد ذکر شده زیر در محیط سالنهای مطالعه

 

1 – عدم همراه داشتن هر نوع مواد خوردنی و نوشیدنی ( به استثناء آب )

2 – رعایت نظم و سکوت هنگام حضور در تالارها و فضای روزنامه خوانی.

3 – عدم در آوردن پا از کفش و گذاشتن پا بر روی میز و صندلی در تالارها.

4 – رعایت نظم و سکوت با حداقل کردن رفت و آمد به تالارهای مطالعه.

5 – عدم اختصاص صندلی خاص به خود برای زمان حضور یا غیرحضور در تالارها.

6 – خودداری از جای گذاشتن هرگونه وسیله شخصی در محیط تالارها.

7 – استفاده از تجهیزات الکترونیک برای شنیدن اختصاصی فایلهای صوتی.

8 – عدم استفاده از موس و کیبوردهای صدادار ( به تشخیص مسئول تالار )

9 – عدم جابه جایی میزها و صندلی ها بدون هماهنگی و اجازه کتابداران.

10 – عدم استفاده از میزهای رایانه برای مطالعه کتاب ، جزوه و … بدون هماهنگی با مسئول تالار.

11 – عدم نشستن یا خوابیدن روی زمین.

12 – عدم استراحت بصورت غیرمتعارف بر روی صندلی در تالارها.

13 – رعایت حجاب و شئونات اسلامی.

14 – نظافت میز و صندلی هنگام استفاده و خروج از تالار.

15 – عدم ورود به تالار مطالعه قبل از ساعت شروع به کار کتابخانه.

16 – رعایت بهداشت فردی.

17 – رعایت عرف اجتماعی در رفتار و گفتار.