تاریخچه

تاریخچه


به نام خدا

فرهنگسرا و کتابخانه عمومی قلم را برادران شگفتی (حاج یوسف، حاج خلیل و حاج یونس) در مهرماه 1389 در اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک مشهد وقف می‌کنند و تولیت موقوفه به عهده حاج یونس شگفتی گذارده می‌شود. جهت اجرای نیّات واقفان بر عرصه یادشده بنای مجتمع فرهنگی طی 4 سال آماده بهره‌برداری می‌شود و اولین واحد فرهنگی آن‌ که کتابخانه عمومی است، به نام کتابخانه عمومی قلم، زیر نظر نهاد کتابخانه عمومی در سال 1395 افتتاح می‌گردد. علاوه بر ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی موارد دیگری به این شرح جزء اهداف موقوفه این مجموعه ذکر شده است: انجام امور عام‌المنفعه، پرداختن به امور آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی، برگزاری مجالس روضه‌خوانی و سوگواری سالار شهیدان، تعظیم شعائر اسلامی، و هر گونه خدمات فرهنگی دیگری که متولیان بنا به‌ضرورت زمان به صلاح تشخیص دهند و در قالب موارد فوق قرار داشته باشد.